۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶

پیشنهادات ویژه

offers
 • 1399/10/08 - 1399/10/30
 • اساتید برتر کشوری در نمایندگی قزوین
offers
 • 1399/09/22 - 1400/06/31
 • مشاور ارشد کانون!
offers
 • 1396/09/18 - 1396/09/25
 • دانشمندان حوزه آموزش پیشنهاد می کنند که برای یادگیری بهتر آموخته های خود را به دیگران توضیح دهید، دراین جشنواره امکانی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا در نقش یک معلم آموخته های خود را به دیگران منتقل کنند.
offers
 • 1396/09/18 - 1396/09/25
 • کانون فرهنگی آموزش 21 کانال تلگرامی دارد که هر کانال مخصوص یک مقطع است. این کانال ها دارای اهداف اموزشی می باشند.
offers
 • 1396/09/18 - 1396/09/18
 • همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز 96 دعوت هستید
offers
 • 1396/09/18 - 1396/09/25
 • یلیلیس
Web Analytics