۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶

جلسات 5 نفره

تاریخ شروع:1396/09/18
تاریخ پایان:1396/09/18

توضیحات

- جلسه‌ی 5 نفره‌ی آبان و آذر از راه رسید و همه‌ی شما دانش‌آموزان به این جلسه‌ی مهم که «جلسه‌ی دستاوردها» است دعوت هستید؛ نه تنها شما که پدر و مادرتان هم جز مدعوین این جلسه هستند.

- برگزاری جلسه‌های 5 نفره در تمام نمایندگی‌ها بعد از آزمون 19 آبان آغاز و تا آذرماه ادامه خواهد داشت.

- در این جلسه 5 دانش‌آموز به همراه 5 پدر و 5 مادر به همراه پشتیبان و مدیر حضور خواهند داشت.

- دو کارنامه‌‌ی محوری در این جلسه کارنامه‌ی پروژه‌ای و کارنامه‌ی 5 نوع درس می‌باشد. در صفحه‌ی شخصی خود می‌توانید این کارنامه‌ها را در جعبه‌ی ابزار کارنامه ببینید.

- جلسه‌ی 5 نفره چهار محور اصلی دارد:

1- دستاوردها: به نقاط قوت خود فکر کنید. دستاوردهای شما چه بوده است؟ در چه درس‌هایی خوب بودید؟ آن‌ها را کشف کنید.

2- روش‌ها: روش‌های‌تان در درس‌هایی که نقاط قوت شما بوده است، را بگویید. کشف روش‌ها یک مهارت فراشناختی است.

3- اهداف: برای امتحانات نیم‌سال اول یا جمع‌بندی نیم‌سال اول، چه هدفی دارید؟ برای خودت هدف‌گذاری کنید؟ سعی کنید اهداف‌تان قابل دسترس باشد.

4- برنامه‌ها: برای رسیدن به این اهداف چه برنامه‌ای دارید؟

- نقش اصلی را در جلسه‌ی 5 نفره خود دانش‌آموز بر عهده دارد. او باید به مدت تقریباً 10 دقیقه راجع به این چهار محور صحبت کند. به همین جهت هر دانش‌آموز باید یک پاورپوینت در 5 اسلاید آماده کند.

- دانش‌آموز در اسلاید اول خودش را معرفی می‌کند و 4 اسلاید بعدی به 4 محور گفته‌ شده اختصاص خواهد داشت.

- دستاورها و روش‌های شما مهم‌ترین محورهای جلسه‌ی 5 نفره است.

- همه‌ی شما به جلسه‌ی 5 نفره دعوت هستید. به نظر شما جلسه‌های 5 نفره چه کمکی به شما خواهد کرد؟ چرا باید هم پدر و مادر شما در جلسه شرکت کند؟

در ادامه تعدادی از عکس‌های جلسه‌ی دستاوردهای تابستان که با حضور کامل دانش‌آموزان، پدرها و مادرها برگزار شده است می‌بینید. این جلسه‌ها 3 نفره بود.

نظرات

Web Analytics