۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶
یکشنبه, 05 بهمن 1399 ساعت:16:04:49 - تعداد بازدید: 407

10بهمن!

همه آن چه که باید در مورد آزمون 10 بهمن بدانید

آزمون مهم!

در اين صفحه مي‌توانيد همه مطالب براي کليه پايه‌ها درمورد آزمون 10 بهمن ماه را مشاهده نماييد.
راهنماي لينک‌ها :

لينک‌هاي آبي : اختصاصي
لينک‌هاي سبز : عمومي
لينک‌هاي سفيد : تجمعي کليه پايه‌ها

 

مقطع مدير آزمون داخلي فيلم منطق آزمون منطق آزمون نکات آزمون
دوازدهم تجربي کليک کنيد
کليک کنيد
1157
1196
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم رياضي کليک کنيد
کليک کنيد
1156
1196
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
دوازدهم انساني   کليک کنيد 1193 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
منحصراً زبان کليک کنيد
کلیک کنید
1196 کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
هنر کلیک کنید
کلیک کنید
1191 کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
کلیک کنید
دوازدهم هنرستان کليک کنيد 1237 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
يازدهم تجربي کليک کنيد
کليک کنيد
1164 کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم رياضي کليک کنيد
کليک کنيد
1249 کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
يازدهم انساني کليک کنيد 1165 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
يازدهم هنرستان کليک کنيد 1166 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
دهم تجربي کلیک کنید
کلیک کنید
1142 کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
دهم رياضي کلیک کنید
کلیک کنید
1151 کليک کنيد
کليک کنيد
کليک کنيد
کلیک کنید
کليک کنيد
کليک کنيد
دهم انساني کليک کنيد 1165 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
دهم هنرستان کليک کنيد 1166 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
نهم کليک کنيد 1147 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
هشتم کليک کنيد 1140 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
هفتم کليک کنيد 1140 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
ششم کليک کنيد 1253 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
پنجم دبستان کليک کنيد 1135 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
چهارم دبستان کليک کنيد 1135 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
سوم دبستان کليک کنيد 1135 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
دوم دبستان کليک کنيد 1135 کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
کليه مطالب کليک کنيد کليک کنيد کليک کنيد
 
یکشنبه, 05 بهمن 1399 ساعت:16:04:49

نظرات

پر بازدیدترین ها

مطالب درسی مرتبط با آزمون 17 اردیبهشت (دبیرستان و کنکور)
مطالب درسی مرتبط با آزمون 17 اردیبهشت (دبیرستان و کنکور)

دانش آموزان عزیز سلام امیدواریم مثل همیشه حالتان خوب باشد و هر روز بیشتر از دیروز تلاش کر ...

اشتباهات احتمالی سوال وپاسخ آزمون
اشتباهات احتمالی سوال وپاسخ آزمون

اشتباهات احتمالی سوال وپاسخ آزمون + نحوه ازمون

راهبردی 1400-1401
راهبردی 1400-1401

برنامه سال تحصیلی جدید

دو آزمون هدیه با طراحی جدید 19 شهریور و 2مهر
دو آزمون هدیه با طراحی جدید 19 شهریور و 2مهر

با شروع سال تحصیلی 1400، کانون برای‎ ‎همه دانش‌آموزان‎ ‎‏ کانونی و غیر کانونی دو آزمون‌ هد ...

جایزه برای درسخوان‌ها ، شما هم جایزه می‌گیرید
جایزه برای درسخوان‌ها ، شما هم جایزه می‌گیرید

همه دانش آموزان ، اعم از دانش آموزان کانونی و غیرکانونی ، 20 هزار تومان کتاب هدیه می گیرند ...

Web Analytics