۰۲۸ ۳۳۳۳ ۵۵۴۶
شنبه, 29 آذر 1399 ساعت:18:09:45 - تعداد بازدید: 423

پنج عنصر اصلی برای تسلط در یادگیری

نکات مهم یادگیری

عناصر اصلی

در حوزه‌ی آموزش، یکی از روش‌های بسیار شناخته‌شده، روش آموزش مستقیم است که خود شامل چندین زیرشاخه است. یادگیری در حد تسلط، روشی نو در این حیطه است که بر مبنای آن، یادگیری پدیده‌ای است مبتنی بر زمان؛ یعنی هرچه زمان یادگیری بیشتر باشد، مقدار یادگیری نیز بیشتر خواهد بود.

روش مناسب برای سازمان‌دهی آموزش متکی بر این فرض است که دانش‌آموزان می‌توانند بیاموزند، به شرط آنکه زمان و کمک موردنیاز آن‌ها در اختیارشان باشد.

یادگیری در حد تسلط، نوآوری آموزشی تحول‌آفرین زمان ماست و در هسته‌ی اصلی خود، دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا هنگام تسلط بر دانش و مهارت‌ها با سرعت مناسب خود پیش بروند.

پنج عنصر اصلی برای دستیابی به یادگیری در حد تسلط وجود دارد و توجه به آن‌ها کمک می‌کند دانش‌آموزان بهتر پیشرفت کنند.

1. اهداف یادگیری و آموزشی، واضح و شفاف باشند. دانش‌آموز دقیق بداند که هدف اصلی او در راستای موضوعات آموزش و یادگیری چیست و درنهایت قرار است برای رسیدن به چه هدفی تلاش کند، آموزش ببیند و یاد بگیرد. معلمان و والدین در این زمینه نقش مهمی دارند و می‌توانند راهنما باشند.

2. هدف اصلی به اهداف کوچک‌تر تقسیم شود. ضروری است که دانش‌آموز بتواند هدف اصلی را به اهداف کوچک‌تر و دردسترس تقسیم کند و سپس یادگیری را پله‌پله و مرحله‌ای تکمیل کند. معلمان و کارشناسان آموزش باید در نظر داشته باشند که فرایند یادگیری مربوط به هرکدام از هدف‌های کوچک‌تر به‌درستی اجرا شود تا درنهایت، دستیابی به هدف اصلی میسر شود.

3. فرایندهای آموزشی برای یادگیری در حد تسلط مقیاس‌پذیر باشند. این مقیاس‌پذیری باید برای هر دانش‌آموز و هر هدف به‌صورت جداگانه شفاف باشد.

4. فعالیت‌ها برای مجریان آموزش و معلمان شفاف باشد. علاوه بر داشتن ویژگی مقیاس‌پذیری و گسترش‌پذیربودن اهداف برای دانش‌آموز، این ویژگی‌ها باید برای معلمان و مجریان آموزش هم واضح و شفاف باشد تا بتوانند به‌خوبی نظارت کرده و همچنین پیشروی دانش‌آموز را برای رسیدن به یادگیری در حد تسلط، اندازه‌گیری کنند.

5. برای سازمان‌دهی و نمایش داده‌های مؤثر از روش مناسبی استفاده شود. برای اجرای تمامی نکات گفته‌شده روشی طراحی شود که بتوان به‌صورت کارآمد موضوعات را رصد کرد و اجرای فرایندهای آموزشی را میسر ساخت. باید پیشرفت یادگیری دانش‌آموز را مبتنی بر مهارت‌های مورد نیاز، داده‌ها و بازخوردها بلافاصله و به‌راحتی در دسترس معلمان و مدیران و والدین قرار داد.

منبع: www.gettingsmart.com

مولف: کاکاوند
شنبه, 29 آذر 1399 ساعت:18:09:45

نظرات

شرح کوتاه

در حوزه‌ی آموزش، یکی از روش‌های بسیار شناخته‌شده، روش آموزش مستقیم است که خود شامل چندین زیرشاخه است. یادگیری در حد تسلط، روشی نو در این حیطه است که بر مبنای آن، یادگیری پدیده‌ای است مبتنی بر زمان؛ یعنی هرچه زمان یادگیری بیشتر باشد، مقدار یادگیری نیز بیشتر خواهد بود.

فایل ها

پر بازدیدترین ها

هم‌اکنون یک قدم جلوتر (دوران طلایی نوروز) را ببینید
هم‌اکنون یک قدم جلوتر (دوران طلایی نوروز) را ببینید

اگرچه غرق‌شدن در برنامه‌ریزی برای آینده‌ای نه‌چندان نزدیک ممکن است ما را از لحظاتی که در آ ...

نکات مهم یادگیری
نکات مهم یادگیری

در حوزه‌ی آموزش، یکی از روش‌های بسیار شناخته‌شده، روش آموزش مستقیم است که خود شامل چندین ز ...

Web Analytics